‍ مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از پروژه های گازرسانی به محور سرفیروزآباد بازدید بعمل آورد. به گزارش نسیم کرمانشاه؛ شهبازی به اتفاق هیأت همراه در روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۹۹ طی بازدیدی از پروژه های محور سرفیروزآباد (طاویران و چشمه گچ) از نزدیک درجریان روند پیشرفت پروژه های مذکور قرارگرفت. شایان ذکراست: دراین بازدید […]


مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشاه از پروژه های گازرسانی به محور سرفیروزآباد بازدید بعمل آورد.

به گزارش نسیم کرمانشاه؛ شهبازی به اتفاق هیأت همراه در روز چهارشنبه ۱۸ تیرماه ۹۹ طی بازدیدی از پروژه های محور سرفیروزآباد (طاویران و چشمه گچ) از نزدیک درجریان روند پیشرفت پروژه های مذکور قرارگرفت.

شایان ذکراست: دراین بازدید شهبازی با حضور درمحل پروژه ها و استماع گزارش رئیس اجرای طرحها و پیمانکاران پروژه های مذکور، ضمن مذاکره با معارضین محلی به اتفاق نماینده حقوقی شرکت و بررسی و رفع موانع موجود با تأکید بر رعایت تمامی حق و حقوق کشاورزان محلی و تسریع در انجام پروژه ها با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در مدت زمان مشخص و بهره مندی روستائیان از نعمت گاز طبیعی را خواستار شد.

درحال حاضر در دو محور طاویران و چشمه گچ به ترتیب پیمانهای شرکت آریا سیول زاگرس به منظور انجام اجرای ۱۲۶ کیلومتر شبکه گازرسانی جهت بهره مندی ۲۷ روستا و شرکت پایا آریان پات جهت اجرای ۱۱۱ کیلومتر شبکه گازرسانی به منظور بهره مندی ۳۳ روستا از نعمت گاز طبیعی در حال فعالیت می باشند.

لازم به یادآوری است: هم اکنون ۳۸ روستا در محور سرفیروآباد گازدار و گازرسانی به ۱۱۷ روستا توسط پیمانکارهای فوق و سایر پیمانکاران درحال انجام می باشد.