شهردار کرمانشاه در ادامه بازدید از مناطق، سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری از شرکت نوین خدمات شهری بازدید کرد. به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر طلوعی با حضور در ساختمان اداری شرکت نوین خدمات شهری در جمع تعدادی از کارگران این شرکت حضور یافت. براساس همین گزارش در ابتدا مهندس مرادی مدیرامور شهر و مهندس شرفی مدیرعامل […]

شهردار کرمانشاه در ادامه بازدید از مناطق، سازمان‌ها و معاونت‌های شهرداری از شرکت نوین خدمات شهری بازدید کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر طلوعی با حضور در ساختمان اداری شرکت نوین خدمات شهری در جمع تعدادی از کارگران این شرکت حضور یافت.

براساس همین گزارش در ابتدا مهندس مرادی مدیرامور شهر و مهندس شرفی مدیرعامل شرکت نوین گزارشی از وضعیت خدمات شهری ارائه دادند.

در پایان نیز دکتر طلوعی شهردار کرمانشاه با تاکید به کیفیت خدمات ارائه شده به شهروندان اظهار داشت: کیفیت خدمات از اولویت‌های خدمت به شهروندان است و نباید کمیت خدمات این مهم را از دستور کار خارج کند.

وی در ادامه به اولویت رسیدگی به امور کارکنان زحمت‌کش در شهرداری اشاره کرد و افزود: همیشه در جلسات به این نکته که حمایت از کارگران و زحمت‌کشان باید سرلوحه رفاهیات در شهرداری باشد تاکید داشته ام.

شهردار کرمانشاه ادامه داد: بنده به نوبت خودم از زحمات شما در خدمت‌رسانی به شهروندان تشکر میکنم.

در پایان این نشست صمیمی کارگران شرکت نوین خدمات شهری مشکلات خود را بیان و دکتر طلوعی با سعه صدر به سوالات پاسخ دادند.