رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: امیدواریم با وجود رییس کل جدید دادگستری استان کرمانشاه فضای کسب و کار بهبود یابد به گزارش نسیم کرمانشاه،کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با دکتر توسلی زاده ریاست دادگستری کرمانشاه اظهار داشت: دادگستری استان کرمانشاه پیرو سیاست های قوه قضاییه امروزه یکی از اهداف خودش را در […]

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه گفت: امیدواریم با وجود رییس کل جدید دادگستری استان کرمانشاه فضای کسب و کار بهبود یابد

به گزارش نسیم کرمانشاه،کاشفی در نشست فعالان اقتصادی استان کرمانشاه با دکتر توسلی زاده ریاست دادگستری کرمانشاه اظهار داشت: دادگستری استان کرمانشاه پیرو سیاست های قوه قضاییه امروزه یکی از اهداف خودش را در حمایت از تولید داخلی به کار گرفته است.

وی بیان داشت: در یک دهه گذشته تحولات به شکلی بوده که به میزان فشاری که از خارج وارد شده قوانین و مقررات دست و پاگیری پیش پای کسب و کار قرار گرفته که فشار را بر تولید کنندگان سخت کرده است.

رییس اتاق بازرگانی استان کرمانشاه افزود: فضای کسب و کار امروز فضای سختی بوده و حتی در بین کشورهای اطراف نیز جایگاه خوبی نداریم.

وی گفت: در شرایط موجود کار اصناف و تولیدکنندگان بسیار سخت بوده و با وجود برخی قوانین اتوماتیک وار، بدون آگاهی باعث افزایش فساد در جامعه خواهیم شد.

کاشفی تاکید داشت: بحث فضای کسب و کار یکی از اساسی ترین بحث هایی است که همواره باید به آن بپردازیم و با توجه اهمیت به این مسئله باعث توسعه و پیشرفت استان و کشور شویم.

وی در پایان بیان داشت: با وجود رییس کل دادگستری جدید استان کرمانشاه امیدواریم از ظرفیت های قوه قضاییه نهایت استفاده را ببریم تا بتوانیم فضای کسب و کار استان را بهبود بخشیم و زمینه اشتغال در استان نیز فراهم شود.