معاون امور جوانان گفت: روزی که بنده این معاونت را تحویل گرفتم کل اعتبارات حوزه جوانان برای کل کشور ۱۶ میلیارد تومان بود اما در سال گذشته ۱۷۰ میلیارد تومان برای این حوزه اعتبار گرفتیم یعنی در عرض دو سال بیش از ۱۰ برابر اعتبارات حوزه جوانان را افزایش دادیم که هیچ جایی از دولت […]

معاون امور جوانان گفت: روزی که بنده این معاونت را تحویل گرفتم کل اعتبارات حوزه جوانان برای کل کشور ۱۶ میلیارد تومان بود اما در سال گذشته ۱۷۰ میلیارد تومان برای این حوزه اعتبار گرفتیم یعنی در عرض دو سال بیش از ۱۰ برابر اعتبارات حوزه جوانان را افزایش دادیم که هیچ جایی از دولت را سراغ ندارم که ۱۰ برابر افزایش اعتبار داشته باشد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، محمد مهدی تندگویان در نشست با اصحاب رسانه استان کرمانشاه گفت: موضوع تفکیک حوزه جوانان از ورزش و تشکیل یک سازمان مستقل زیر نظر ریاست جمهوری جزو درخواستهای اولیه خود دولت تدبیر و امید بود
وی ادامه داد: در این خصوص دولت لایحه اصلاح ساختار دولت که مربوط به سه وزارتخانه می شد را به مجلس ارائه کرد که رای نیاورد و بعد از آن نیز خود نمایندگان طرحی را با امضای ۸۰ نفر از نمایندگان دادند که سازمانی زیر ریاست جمهوری تشکیل شود که خود بنده به دستور وزیر ورزش و جوانان در همه ۸ کمیسیونی که طرح بررسی می شد شرکت و از آن دفاع کردم اما در نهایت این طرح نیز رای نیاورد.

تندگویان گفت: چند پیشنهاد هم در این خصوص مطرح شد که هیچ کدام مورد اتفاق نظر قرار نگرفت و فکر می کنم دیگر در این مجلس موضوع تفکیک حوزه جوانان مطرح نشود. اما به عنوان دولت ۱۰۰ درصد موافق تشکیل سازمانی مستقل زیر نظر ریاسیت جمهوری هستیم.

معاون امور جوانان تصریح کرد: اتفاقات و حرکت های خوبی در این دوسال اخیر در حوزه جوانان انجام شده به طوری که معاون اول رییس جمهور به ما وقت داد تا گزارشی از عملکرد خود ارائه کنیم.

وی اظهار داشت: سابقه نداشته که معاون اول رییس جمهور به یک معاون وزیر وقت ملاقات خصوصی برای ارائه گزارش کار دهد و زمانی که ما این گزارش را ارائه کردیم دکتر جهانگیری از ما خواست تا یک گزارش کامل و پخته برای ارائه در هیات دولت آماده کنیم.

تندگویان تصریح کرد: در خود وزارتخانه نیز شخص دکتر سلطانی فر جلسه ای نیست که با مدیران کل استانها داشته باشند و از آنها در مورد امور جوانان گزارش عملکرد نخواهند. اخیرا هم با نظر ایشان سه شنبه های هر هفته در کل ادارات کل ورزش و جوانان کشور به امور جوانان اختصاص داده شده است که مرتب گزارش آن را از ادارات کل می خواهیم.
تندگویان با بیان این که موضوع شناسه سمنها را بعد از ۲۰ سال با تعامل با وزارت کشور حل کردیم, افزود: مشکلات در این حوزه در استانها در حال رسیدگی هستیم.

وی با اشاره به موافقت مقام معظم رهبری با امریه ۶ ماه پایانی فعالین سمنهای جوانان گفت: در موضوع امریه برای سمنهای جوانان اتفاق بسیار مثبتی افتاد و مقام معظم رهبری با این موضوع موافقت کردند و این نشان می دهد هم رهبری و هم دولت فعالیتهای اجتماعی و کارآفرینی جوانان و تشکل ها را مهم می دانند.

معاون وزیر ورزش و جوانان در خصوص موضوع انتصابات دولتی جوانان گفت: خود ما از زمان حضور ۲۰ سال سن مدیران حوزه جوان را در ستاد و کل کشور کاهش دادیم. بخشنامه جدید دولت هم در این زمینه کاملا روشن است و از انتصابات جوانان حمایت ویژه کرده است.

وی همچنین در مورد تسهیلات ازدواج گفت: وام ازدواج که روزی زوجین پس از سالها زندگی نمی توانستند دریافت کنتد را در این دولت به ۱۰ برابر یعنی ۳۰ میلیون تومان افزایش دادیم ضمن اینکه مدت انتظار جوانان برای دریافت وام یک ماه است.

تندگویان اظهار داشت: با کمک های فنی اعتباری خود و از طریق صندوق کارآفرینی امید و بانک رسالت از طرح های ملی جوانان و سمن ها حمایت کردیم و همه این اتفاقات نشان می دهد تغییر نگرش و تحول اجرایی در حوزه جوانان شکل گرفته است.

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان در پایان گفت: به دلیل کم کاری دولت های گذشته حجم مطالبات و کم توجهی ها به جوانان آنقدر زیاد شده که همه این اتفاقات خوب به چشم نمی آید اما مهم این است که ما این کار را با قدرت آغاز کردیم و پیش می رویم