مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: سقف وام های اشتغال کمیته امداد از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان با باز پرداخت حداکثر پنج ساله افزایش پیدا کرده است. به گزارش نسیم کرمانشاه، حسین خدرویسی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در اختیار مددجویان […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: سقف وام های اشتغال کمیته امداد از ۳۰ میلیون تومان به ۵۰ میلیون تومان با باز پرداخت حداکثر پنج ساله افزایش پیدا کرده است.
به گزارش نسیم کرمانشاه، حسین خدرویسی، مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه گفت: در سال گذشته ۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال در اختیار مددجویان کرمانشاهی قرار داده شده که امسال اعتبار این وام ها به بیش از ۲۲۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است.
خدرویسی با بیان اینکه در سال گذشته سقف وام های شغلی برای اجرای شغل های خرد فردی ۳۰ میلیون تومان بوده، افزود: این اعتبار امسال ۵۰ میلیون تومان خواهد بود.
وی عنوان کرد: بازپرداخت وام های اشتغال نیز بنا به صورتجلسه شورای پول و اعتبار به حداکثر پنج سال افزایش پیدا کرده است.
مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه همچنین با تاکید بر اینکه وام های اشتغال تا سقف ۵۰ میلیون تومان برای انجام شغل های فردی پرداخت می شود، تصریح کرد: به آن دسته از کارفرمایانی که برای چندین مددجوی تحت حمایت شغل پایدار ایجاد کنند وام اشتغال کارفرمایی تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود.
حسین خدرویسی با یادآوری اینکه هدف از پرداخت وام های اشتغال خودکفایی اقتصادی مددجویان مجری طرح های شغلی است، تصریح کرد: طی هفت سال گذشته ۱۲ هزار و ۵۰۰ خانوار مددجو کرمانشاهی را به خودکفایی اقتصادی رسیده اند.