به مناسبت دهه فجر چند پروژه آبخیزداری در شهرستان قصرشیرین افتتاح گردید. به گزارش نسیم کرمانشاه، در سومین روز از دهه مبارکه فجر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قصرشیرین میزبان مهندس بازوند استاندار کرمانشاه معاونین ایشان، مهندس تاتار فرماندار، مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی استان، معاونین و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان […]

به مناسبت دهه فجر چند پروژه آبخیزداری در شهرستان قصرشیرین افتتاح گردید.

به گزارش نسیم کرمانشاه، در سومین روز از دهه مبارکه فجر اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان قصرشیرین میزبان مهندس بازوند استاندار کرمانشاه معاونین ایشان، مهندس تاتار فرماندار، مهندس کولانی مدیر کل منابع طبیعی استان، معاونین و جمعی از اعضای شورای اداری شهرستان قصرشیرین بود تا بمناسبت این ایام خجسته پروژه های آبخیزداری در این حوضه مرزی را افتتاح نمایند.

در این مراسم ابتدا مهندس کولانی گزارشی در خصوص عملیاتهای انجام گرفته، اهداف وتاثیرات اقدامات انجام شد در عرصه های طبیعی، رابه سمع حاظرین رساندند.

در ادامه دکتر چامه معاونت آبخیزداری در خصوص میزان آب ذخیره شده ، کنترل رسوب رطوبت ایجاد شده در اراضی حوزه وغنی سازی آنها واعتبارات لازم برای اجرای طرح های قنات معکوس مطالبی را ارائه نمودند.

سپس مهندس حیدری راد رئیس منابع طبیعی شهرستان قصرشیرین مساحت حوزه را۶۹۷۷هکتار ذکر کردند که باجذب اعتبار دو میلیارد و صدونود یک میلیون تومان اعتبار از محل صندوق توسعه ملی سال ۱۳۹۸ با تلاش شبانه روزی همکاران عرصه اجرای عملیاتهای مکانیکی آبخیزداری وآبخوانداری از قبیل،احداث بندهای سنگی ملاتی،احداث بندهای خاکی(تورکینست)،احداث کانال پخش سیلاب، احداث بند خشکه چین، واجرای عملیات بذر پاشی شد که بحمداله در کمترین زمان به اتمام رسیده تا عرصه مناسبی برای بهره برداری جوامع محلی و از همه مهمتر حفظ آب و خاک باشد.

در ادامه مهندس بازوند ضمن افتتاح طرح ها اقدامات را مثبت وتاثیر گذار در زمینه های جلوگیری از هدر رفت آب وخاک ذکر کردند و اینکه آب جمع آوری شده مورد استفاده دام دامداران وعشایر و بسیاری از حیوانات وحشی ساکن در منطقه حفاظت شده قراویز نیز قرار می گیرد را بسیار مهم ارزیابی کردند.