دبیر اجرایی جشنواره دانشگاه رازی گفت: بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی در سال ۹۸ در ساختمان پردیس مرکزی دانشگاه افتتاح شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر احسان امیری اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در معاونت فرهنگی دانشگاه مقرر شد با توجه به این موضوع که در سال های قبل هر جشنواره به […]

دبیر اجرایی جشنواره دانشگاه رازی گفت: بزرگترین رویداد فرهنگی دانشگاه رازی در سال ۹۸ در ساختمان پردیس مرکزی دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر احسان امیری اظهار داشت: با برنامه ریزی های صورت گرفته در معاونت فرهنگی دانشگاه مقرر شد با توجه به این موضوع که در سال های قبل هر جشنواره به صورت مجزا برگزار می شد امسال تلفیقی از سه جشنواره و بصورت یکپارچه برگزار شود.

وی افزود: این جشنواره در سه بخش جشنواره دانشگاهی حرکت، رویش و جشنواره استانی چرتکه از امروز سوم اسفندماه در دانشگاه رازی دایر می باشد.

دبیر اجرایی جشنواره دانشگاه رازی گفت: جشنواره دانشگاهی حرکت دستاوردهای انجمن علمی را به نمایش می گذارد و جشنواره رویش نیز دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری و در نهایت جشنواره چرتکه بر مشاغل خانگی تاکید دارد.

وی افزود: مراسم اختتامیه و پایانی جشنواره روز دوشنبه ۱۲ اسفند ماه با حضور مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و فناوری برگزار می شود.

امیری در پایان تاکید داشت: این جشنواره به همت دانشگاه رازی، مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از ۳ اسفند ۹۸ تا ۸ اسفند ماه در پردیس مرکزی دانشگاه رازی دایر می باشد.