مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه به توافق و تفاهمی که امسال بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا برای تسهیل شرایط صاحبان مشاغل در نظر گرفته شده، گفت: بر این اساس مالیات سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل با مالیات قطعی کمتر از ۲٫۵ میلیون تومان، نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ بدون افزایش، با مالیات قطعی بیش از […]

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه به توافق و تفاهمی که امسال بر اساس مصوبات ستاد ملی کرونا برای تسهیل شرایط صاحبان مشاغل در نظر گرفته شده، گفت: بر این اساس مالیات سال ۱۳۹۸ صاحبان مشاغل با مالیات قطعی کمتر از ۲٫۵ میلیون تومان، نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ بدون افزایش، با مالیات قطعی بیش از ۲٫۵ میلیون تومان تا پنج میلیون تومان با چهار درصد افزایش، برای پنج میلیون تا ۱۰ میلیون تومان با هشت درصد افزایش و برای مالیات قطعی بیش از ۱۰ میلیون تومان با ۱۲ درصد افزایش نسبت به عملکرد سال ۱۳۹۷ محاسبه خواهد شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، عزیزالله عباسپور در نشست خبری امروز (۱۵ مرداد) اظهار کرد: اگر مردم اگاهی از پرداخت مالیاتی که می‌پردازند چگونه هزینه می‌شود را داشته باشند، در موعد مقرر مالیات خود را پرداخت میکنند.

عباسپور بیان کرد: شرط بهره‌مندی از این تفاهم آن است که درآمد سال ۱۳۹۸ مودی مالیاتی حداکثر۹۹۰ میلیون تومان باشد و مودی تا پایان مرداد ماه نسبت به ثبت درخواست استفاده از توافق و تفاهم اقدام کند.

مدیرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه افزود: برای مودیانی که درآمد سال ۱۳۹۸ آنها بیشتر از ۹۹۰ میلیون تومان بوده نیاز به تسلیم اظهارنامه مالیاتی است، در غیر این صورت مشمول ۳۰ درصد جریمه غیرقابل بخشش می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در سال جاری برای استان کرمانشاه نزدیک به هزار و صد میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده است، گفت: سهم چهار ماهه امسال نزدیک به ۳۰۴ میلیارد تومان است که تاکنون ۲۶۵ میلیارد تومان آن معادل ۸۷ درصد محقق شده است.

عباسپور افزود: در چهار ماه نخست سال جاری از محل درآمدهای مالیاتی ۱۰ میلیارد تومان به شهرداری‌ها و چهار میلیارد تومان به دهیاری‌ها پرداخت شده است.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه بیان کرد: در استان های محروم سه برابر درآمد به استان برمیگردد اما در استان کرمانشاه تحقق اعتبارات هزینه ای و جاری نسبت به مالیات بیشتر میباشد.

وی عنوان کرد: موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای مودیان حقیقی تا ۳۱ مرداد و برای مودیان حقوقی تا ۳۱ شهریور است که توصیه میشود نسبت به تسلیم اظهارنامه‌های خود اقدام کنند.

مدیر کل امور مالیاتی استان کرمانشاه از پیگیری اجرای طرح مالیات بر خانه‌های خالی در کرمانشاه همزمان با سراسر کشور خبر داد و گفت: در این خصوص فعلا از اطلاعاتی که مردم از طریق سامانه تلفنی ۱۵۲۶ به ما می‌دهند استفاده می‌کنیم و تا کنون اطلاعات ۳۰ تا ۳۵ خانه را به ما دادند که در دست بررسی است.