صبح امروز امیر سرتیپ فرهاد آریانفر فرمانده قرارگاه غرب ارتش از سید مسعود طباطبایی جانباز ۶۵ درصد و هرمزان ولایی دوچرخه سوار و رکابزن که ازفروردین ماه در حال رکابزنی دور ایران می باشند استقبال کرد. به گزارش نسیم کرمانشاه، شایان ذکر است این ورزشکار و دوچرخه سوار جمعی گردان ۱۹۳ تیپ ۱ لشگر ۵۸ […]

صبح امروز امیر سرتیپ فرهاد آریانفر فرمانده قرارگاه غرب ارتش از سید مسعود طباطبایی جانباز ۶۵ درصد و هرمزان ولایی دوچرخه سوار و رکابزن که ازفروردین ماه در حال رکابزنی دور ایران می باشند استقبال کرد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، شایان ذکر است این ورزشکار و دوچرخه سوار جمعی گردان ۱۹۳ تیپ ۱ لشگر ۵۸ ذوالفقار وهمراهش رکورد دار رکابزنی در سطح جهان هستند و عصر دیروز از روانسر وارد کرمانشاه شدند وامروز با بدرقه امیر آریانفر فرمانده قرارگاه غرب به سمت کنگاور حرکت و مورد تجلیل وتقدیر قرارگاه غرب ارتش قرار گرفتند.