مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه مستاجران تحت حمایت این نهاد از کمک بلاعوض و تسهیلات ۱۲ میلیارد تومانی ودیعه و اجاره مسکن بهره مند می شوند، گفت: سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای خانوارهای ساکن در شهر کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان های تابعه ۲۰ میلیون تومان است. به گزارش […]

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه مستاجران تحت حمایت این نهاد از کمک بلاعوض و تسهیلات ۱۲ میلیارد تومانی ودیعه و اجاره مسکن بهره مند می شوند، گفت: سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای خانوارهای ساکن در شهر کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان های تابعه ۲۰ میلیون تومان است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، محسن رخصی، مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به افزایش ودیعه و اجاره مسکن در سال جاری، گفت: این نهاد به منظور دستگیری از مستاجران تحت حمایت اعتباره ویژه ای از محل کمک های بنیاد مستضعفان و همچنین تسهیلات صندوق امداد ولایت اختصاص داده است.

رخصی افزود: اعتبارات اختصاصی به استان به منظور تامین ودیعه مسکن نیازمندان ۱۰ میلیارد تومان است که توزیع شهرستانی آن آغاز شده است.

وی عنوان کرد: سقف تسهیلات ودیعه مسکن برای خانوارهای ساکن در شهر کرمانشاه ۳۰ میلیون تومان و در شهرستان های تابعه ۲۰ میلیون تومان است.

مدیرکل کمیته امداد استان کرمانشاه با تاکید بر اینکه تسهیلات ودیعه مسکن بدون کارمزد و سود است، عنوان کرد: بازپرداخت این تسهیلات پنج ساله است.

محسن رخصی ادامه داد: در کنار این تسهیلات؛ دو میلیارد تومان کمک بلاعوض نیز از محل اعتبارات بنیاد مستضعفان و کمیته امداد برای کمک به اجاره مسکن در نظر گرفته شده است که توزیع این اعتبارات نیز آغاز شده است.

رخصی بیان کرد: سقف اعتبار اجاره مسکن نیز برای هر خانوار مستاجر ۳۰۰ هزار تومان است.

مدیر کل کمیته امداد استان کرمانشاه با بیان اینکه تسهیلات ودیعه مسکن و اجاره مسکن صرفا برای خانوارهای تحت حمایت است، تاکید کرد: این خانوارها می توانند برای بهره مندی از اعتبارات مذکور به دفاتر این نهاد در شهرستان ها مراجعه کنند.