عملیات اجرایی پروژه توسعه شبکه فاضلاب شهرستان اسلام آبادغرب با حضور دکتر رضا داودی معاون بهره برداری آبفای استان کرمانشاه، بهروز جلیلیان (رئیس) و پرویز رزم دیده عضو شورای این شهر، آغاز شد. به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر رضا داودی معاون بهره برداری آبفای استان در این باره گفت: طرح توسعه شبکه فاضلاب شهرستان اسلام […]

عملیات اجرایی پروژه توسعه شبکه فاضلاب شهرستان اسلام آبادغرب با حضور دکتر رضا داودی معاون بهره برداری آبفای استان کرمانشاه، بهروز جلیلیان (رئیس) و پرویز رزم دیده عضو شورای این شهر، آغاز شد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، دکتر رضا داودی معاون بهره برداری آبفای استان در این باره گفت: طرح توسعه شبکه فاضلاب شهرستان اسلام آبادغرب در این فاز درمحله های شهرک ولیعصر، پشت اداره دامپزشکی و روبروی مزار شهدا به طول ۱۷۰۰ متر و با لوله سایز ۲۰۰ پلی اتیلن به اجرا در می آید.

وی اعتبار پیش بینی شده جهت اجرای این طرح را ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال عنوان کرد که از محل تبصره ۳ تأمین می شود و تأکید کرد که مدت پیمان نیز ۳ ماهه می باشد.