‍ رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز بکار مراکز شرکتهای خدمات کشاورزی غیر دولتی در استان کرمانشاه خبر داد. به گزارش نسیم کرمانشاه، مهندس نوربخش حاتمی با اعلام خبر فوق افزود؛ در استان کرمانشاه ۲۴مرکز و شرکت خدمات کشاورزی غیر دولتی تشکیل شده اند تا به کشاورزان خدمات ارائه دهند. وی با اشاره […]


رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه از آغاز بکار مراکز شرکتهای خدمات کشاورزی غیر دولتی در استان کرمانشاه خبر داد.

به گزارش نسیم کرمانشاه، مهندس نوربخش حاتمی با اعلام خبر فوق افزود؛ در استان کرمانشاه ۲۴مرکز و شرکت خدمات کشاورزی غیر دولتی تشکیل شده اند تا به کشاورزان خدمات ارائه دهند.

وی با اشاره به شروع کار مراکز و شرکت های غیر دولتی خاطرنشان کرد؛ کشاورزان می توانند در کنار مراکز دولتی از خدمات این مراکز نیز استفاده نمایند.

حاتمی تصریح نمود؛ با فعال شدن ۲۴مرکز خصوصی در کنار ۵۲مرکز خدمات کشاورزی دولتی، ۱۴۳ نیروی انسانی کارشناس در مراکز خصوصی مشغول بکار شده اند تا خدمات کشاورزی را به شکل مطلوبی به بهره برداران بخش کشاورزی ارائه نمایند.

وی گفت؛ ۲۴مرکز خدمات کشاورزی غیر دولتی در زمینه های مختلف کشاورزی ارائه خدمت خواهند کرد.

حاتمی افزود؛ هدف از راه اندازی مراکز خدمات کشاورزی غیر دولتی تسهیل در امور کشاورزی؛ ارائه خدمات بهتر و بالا بردن کیفیت خدمات و ایجاد اشتغال برای جوانان فارغ التحصیل برشمرد.

حاتمی خاطرنشان کرد؛ در اجرای برنامه ها و فعالیت ها در چارچوب دستورالعمل ها و شرح وظایف قانونی با این مراکز همکاری لازم بعمل آمده است.