معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، گفت: پس از بازگشایی مرز خسروی، خدمات گسترده ای در سطح وسیعی از ورودی شهر کنگاور تا پایانه مرزی منذریه در کشور عراق درحال ارائه شدن است. به گزارش نسیم کرمانشاه، رضا داوودی افزود: در حال حاضر با بهره گیری از ۲ دستگاه بسته بندی آب […]

معاون بهره برداری شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه، گفت: پس از بازگشایی مرز خسروی، خدمات گسترده ای در سطح وسیعی از ورودی شهر کنگاور تا پایانه مرزی منذریه در کشور عراق درحال ارائه شدن است.

به گزارش نسیم کرمانشاه، رضا داوودی افزود: در حال حاضر با بهره گیری از ۲ دستگاه بسته بندی آب توسط شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه روزانه بیش از ۳۰ هزار بسته آب بسته بندی شده به زائران ارائه می شود.

وی با اشاره به اینکه خدمات شرکت آبفا شامل تامین و توزیع آب و جمع آوری فاضلاب می باشد، اظهار کرد: شرکت آب و فاضلاب کرمانشاه، تانکرهای آب سیار خود را به صورت ۲۴ ساعته در شهر خسروی، در پایانه خسروی و پایانه منظریه برای تامین آب موکبها، سرویس بهداشتی و پارکینگ ها مستقر کرده است.

وی اظهار کرد: در حال حاضر تامین آب تمامی موکب‌ها، پارکینگ‌ها، سرویس های بهداشتی و … را شرکت آب و فاضلاب انجام می دهد.

داودی از تمرکز خدمات در شهر قصرشیرین و پایانه مرزی خسروی به خاطر تراکم جمعیت زوار در این دو شهر خبر داد و افزود: آبرسانی به صورت سیار با استفاده از بیش از ۳۰ دستگاه تانکر آب سیار در این دو منطقه انجام می شود.

وی اظهارکرد: این تانکرها آب موکب ها، سرویس های بهداشتی و پارکینگ‌ها را نیز تأمین می کنند.

داودی بیان کرد: با توجه به افزایش جمعیت در این روزهای اخیر و در زمان جدی شدن راهپیمایی‌ها، چون مرز خسروی به صورت ۲۴ ساعته باز نیست و در مقاطعی از روز بسته می شود، بنابراین تفاوتی که این مرز در ارائه خدمات با سایر مرزها دارد تمرکز جمعیت و توقف جمعیت در این شهرها است؛ لذا تولید فاضلاب هم در این شهر بسیار زیاد است.

وی افزود: فاضلاب شهرستان قصرشیرین به صورت ۲۴ ساعته در حال تخلیه شدن است و این فاضلاب پس از تخلیه مورد تصفیه قرار می گیرد.

رضا داودی گفت: خدمات‌رسانی تا بعد از اربعین و تا زمانی که زوار در مرز خسروی در تردد باشند ادامه دارد.